Er du ny på siden, så snup en kop kaffe og se intro-video.

Velkommen til Fenskær Efterskoles website for IT og medier

På hjemmesiden http://fenskaer.dk/

Finder du portalen til alle vores blog’s

Prøv Lær_IT

Webtjenesten LærIT.dk er tilsigtet lærere og elever i skoleverdenen, og målet med LærIT.dk er at styrke lærernes og elevernes IT-kompetencer på en nem, indbydende og lærerig måde. På spændende vis lærer man at bruge nye programmer ved at se instruktive videoklip.

Link til LaerIT.dk – besøg hjemmesiden

Movimaker live

Viden skal deles og visualiseres …

Du skal kunne finde relevante emner  f.eks. videovejledninger, som skal lette hverdagen og løse små problemer/udfordringer i dagligdagen. F.eks. skifte  printertoner, installere div. m.m.
kommentere samt meddele ønsker om nye tiltag.
Har du været kursus med overførselsværdi til dette websted og gerne vil dele ud af din viden – så sig til, jeg hjælper gerne med af publicere.
Intro-video om dette websted (11 min.). Hvis du kan – så sæt video opløsningen så højt som muligt – det giver den bedste billedkvalitet.

.
Alt dette fordrer en villighed til at forandre vores måde at dele viden. Kulturen skal ændres fra stort set at være mundlig til at være skriftlig  – i udvidet betydning.

Inger har bidraget med uddrag fra hendes PD opgave

Læring – som vellykket forandringsproces
Refleksion over hverdagens udviklings- og forandringsmuligheder

læs mere her …

Alt er synligt for alle brugere 🙂

KH.

Bjørn

Reklamer

Lær IT

8. august 2011 1 kommentar

I dette skoleår har vi abonnement på videovejledninger. Du kan logge på med dit UNI-login. Er du i tvivl så gi’ besked.

Webtjenesten LærIT.dk er tilsigtet lærere og elever i skoleverdenen, og målet med LærIT.dk er at styrke lærernes og elevernes IT-kompetencer på en nem, indbydende og lærerig måde. På spændende vis lærer man at bruge nye programmer ved at se instruktive videoklip.

Link til LaerIT.dk – besøg hjemmesiden

Kategorier:LaerIT Tags:

PIT- Tema og opgaver

Se alle opgaverne jeg har produceret i løbet af PIT-uddanelsen

Pædagogisk it-vejleder-uddannelsen er udviklet af 6-byerne og UNI•C, støttet af Undervisningsministeriet og Microsoft.

Link: http://www.paedagogisk-it-vejleder.dk/info/index.html

Den pædagogiske it-vejleder er en nøgleperson i de pædagogiske og didaktiske aspekter omkring brug af it og medier.

Den pædagogiske it-vejleder kan fx:
• Hjælpe med at lave års- og undervisningsplaner
• Finde og evaluere materiale
• Foreslå faglige aktiviteter og organiseringsformer
• Hjælpe med gennemførelse og evaluering af undervisningen

 

Kategorier:IT & Medier Tags: ,

Velkommen – rundvisning på dette websted.

22. juni 2011 2 kommentarer

Intro video 🙂

Kære alle – jeg har produceret lille intro video om denne hjemmeside/websted.

 

Kategorier:Videovejledning Tags: ,

Ændre størrelse på et billede

22. juni 2011 16 kommentarer

I mange sammenhænge kan det være nødvendigt at ændre størrelsen på et digitalt billede.

Dette er NY video produceret efter reflextioner på grundlag af jeres kommentarer.
Er der forskel ?

Link til hjemmesiden hvor du kan ændre størrelsen på dit billede.

Vil du have mere viden om billedbehandling kan du besøge denne side –  http://thephotographersblog.wordpress.com/tag/canon/
– sjovt nok ser jeg den først nu – den minder om vores side på mange måder (sådan bliver det ofte når man anvender fælles skabeloner). Jeg har været inde og fik god viden om bl.a. Canon

Skal du købe nyt kamera er en af siderne du kan få viden på måske denne : http://www.kameratest.dk/

Video – som ikke kan og bør anvendes: 😦

I denne video – et eksempel optaget sammen med eleverne :-))) – viser vi hvordan du på nettet finder hjemmeside der kan hjælpe dig.

.

Klippeværktøj

22. juni 2011 192 kommentarer

Her et lille værktøj i Win7.

Brug af klippeværktøjet til at hente skærmbilleder

Du kan anvende klippeværktøjet til at hente et skærmbillede eller et klip af et objekt på skærmen og derefter føje noter til, gemme eller dele billedet.

Billede af klippeværktøjet

Klippeværktøj

Du kan hente følgende typer klip:

 • Frihåndsklip. Tegn en frihåndsfigur rundt om
  et objekt.
 • Rektangulært klip. Træk
  markøren rundt om et objekt, så der dannes et rektangel.
 • Vinduesklip. Vælg et vindue, f.eks. et
  browservindue eller en dialogboks, du vil indfange.
 • Fuldskærmsklip. Henter hele
  skærmbilledet.

Når du har hentet et klik, kopieres det automatisk til udklipsholderog markeringsvinduet. I markeringsvinduet kan du føje noter til, gemme eller dele klippet. I nedenstående fremgangsmåder forklares det, hvordan du bruger klippeværktøjet:

IT-vejleder

22. juni 2011 4 kommentarer

Mine intentioner med webstedet:

Gennem de forskellige temaer på PIT uddannelsen måtte jeg  erkende, at vi ikke har prioriteret IT-vejledning på Fenskær Efterskole. Arbejdet med opgaverne har klarlagt nødvendigheden af, hvor vigtig vejledning kan blive, og at der mindst er èn person på den enkelte skole, som kan varetage opgaven.

Vi har til nu prioriteret det tekniske – specielt hardwaren fungerede. Enkelte  lærere bruger IT (opgave 2) i undervisningen, men som det fremgår af kulturundersøgelsen (opgave 3), anvendes IT mest med at vise info på  internettet. Der er udfordringer fremover – så som at øge lærernes IT kompetencer. Tidligere forsøg med trin for trin anvisninger – links til  hjælpesider – gennemgang via projektor på lærermøder for alle, har ikke rigtig ramt plet.

Derfor vil jeg med dette websted – www.itvejleder.wordpress.com  forsøge at ramme – om ikke plet – så tæt på!

Opgaven består i:

 • At oprette en dynamisk hjemmeside målrettet alle kollegaer – et selvstændigt forum for IT og medier med pædagogisk fokus.
 • At webstedet skal bibringe informationer og viden – der i løbet processen bliver til egen viden, der kan anvendes.
 • At producere vejledninger til aktuelle udfordringer, som dynamiske vejledninger, der tilrettes via dialogen på webstedet, hvor kollegaer har mulighed for at skrive kommentarer. Vejledningerne vil være produceret som videovejledninger med tekst, grafik og links til at støtte den enkeltes måde at lære / tilegne sig viden på ud fra kendskabet til modtageren.

Modellen over Bloms taxonomier viser fint, at der startes med nederste trin på trappen – først få viden og derefter gå op trin for trin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har valgt Bloom’s model – der grafisk illustrerer at viden er nødvendig for at udvikle og opnå målbare resultater, der kan evalueres på. Resultatet af kulturundersøgelsen (opgave 3) viser, at der er et stort behov for grundlæggende viden om IT og medier på vores skole. Er den viden ikke til stede, sker der det, at pædagogiske diskussioner om mål, udvikling og implementering af ny viden i praksis, strander på en debat om praktiske problemstillinger som f.eks. adgang til printere og funktionsfejl i den forbindelse. Derved kommer debatten ikke der hen, hvor vi sammen “løftes” til næste trin i taxonomien.

Ledelsen i hverdagen har et stort ansvar for skabe den kommunikation og motivation, der er nødvendig for at sætte gang i læring og implementere den i praksis.

I opgave 4 konkludere jeg, at videndeling i hverdagen ikke er en garanti, hvis ikke alle er “klædt på” til det – og da vi ikke alle er det endnu, har denne hjemmeside til formål at starte udviklingen. Ved at give den enkelte mulighed for at lære – i eget tempo og på eget tidspunkt, vil jeg gerne højne motivationen. For – det “gør ondt” – og det tager tid – blot at komme hen til Bloom’s trappe!!!

Jeg er sikker på, dette websted kan starte udviklingen – og så må fremtiden stå sin prøve!

Kærlig hilsen

Bjørn